martes, 25 de diciembre de 2012

Taxonomia de Bloom per a l’era digital

La Taxonomia de Bloom (original) va ser creada l'any 1950 per Benjamin Bloom, per estructurar i entendre el procés d’aprenentatge. L’any 2001 Lorin Anderson va publicar la Taxonomia revisada de Bloom, la qual feia alguns canvis a la Taxonomia original. Aquestes dues contenen elements cognitius com ara mètodes o eines que compleixen una funció però no s'apliquen en activitats dins de l'aula i utilitzen les TIC només com a mitjans. El professor Andrew Churches tenia com a objectiu complementar la Taxonomia revisada de Bloom en quant a l’ús de les TIC i d’aquí sorgeix la Taxonomia de Bloom Digitalitzada. Aquesta no limita el seu estudi a l’àmbit cognitiu, sinó que té en compte que és el procés o la qualitat d’acció el que defineix el nivell cognitiu.
La taxonomia cognitiva de Bloom, classifica les operacions cognitives en sis nivells de complexitat creixent (recordar, entendre, aplicar,analitzar, avaluar i crear) aquesta permet conèixer i desenvolupar diferents processos educatius per arribar a dalt de tot de la piràmide (crear). Amb les TIC s'han produït alguns efectes sobre aquesta taxonomia. Segueixen sent 6 nivells però en aquests s' incorporen els fets digitals.

Habilitats de pensament
Les habilitats de pensament són fonamentals, ja que aquestes una vegada s'adquireixen es mantindran amb els estudiant tota la vida. Estan enfocades per portar els estudiants de les Habilitats del Pensament d'Ordre Inferior (LOTS) cap a les Habilitats de Pensament d'Ordre Superior (HOTS).
En el s.XXI el docent ha de motivar l'aprenentatge dels estudiants, facilitan-los la construcció sobre la base de recordar coneixement i entendre'l per portar-los a aplicar i utilitzar habilitats, analitzar i avaluar processos, resultats i conseqüències, i elaborar, crear i innovar.
Recordar allò aprés és el més baix dels nivells de la taxonomia, però és fonamental per l'aprenentatge. Recordar no necessariament ha de ser una activitat independent, i es reforça si s'aplica en activitats d'ordre superior.

1. Recordar s'evidencia quan s'utilitza la memòria per produir definicions, fets o llistats o recuperar material.
La clau per aquest element de la taxonomia en medis digitals és la recuperació de material. L'augment en la cantitat d'informació significa que és impossible per l'estudiant i docent intentar recordar tot el coneixement.
2. Entendre: és establir relacions i construir significats a partir de diferents tipus de funcions, ja estiguin escrites o gràfiques.
La comprensió construeix relacions i uneix coneixements. Els estudiants entenen processos i conceptes i poden explicar-los o descriure'ls.
3. Aplicar: És l’habilitat o capacitat d'utilitzar el coneixement adquirit i après a alguna situació o problema que es presenti.
Això pot incluir l'aplicació de regles, mètodes, conceptes, principis, lleis...
4. Analitzar: És descomposar en parts materials o conceptes i determinar com aquests es relacionen o s' interrelacionen entre si amb una estructura completa i amb un propòsit determinat.
5. Avaluar: És fer judicis en base a criteris i estànders utilitzant la comprovació i la crítica.
6. Crear: És juntar els elements per formar un tot coherent i funcional; generar, planejar o produir per reorganitzar elements en un nou patró o estructura.


Taula comparativa

VERB
ACTIVITATS GITIC
ACTIVITATS ESCOLA
Crear
Creació d’un Blog :
A GITIC vàrem crear un blog on anem publicant entrades de les diverses activitats fetes a COED i GITIC.
Adjunto l’enllaç del meu  blog personal
A les escoles tan els nens com els docents utilitzen blocs per plasmar els coneixements, fer recomanacions de llibres, enllaços, notícies, fotografies.. Per exemple tenim el blog de l’escola Gravi
Crear
Vídeo:
Vàrem fer un vídeo sobre un bon comunicador (Albert Om) utilitzant el Movie Maker. Vam aprendre a extreure la veu d’un vídeo i baixar-la en mp3 i combinar-ho amb diverses fotografies. També vam aprendre a adjuntar diversos vídeos.
La elaboració de vídeos té una gran utilitat didàctica a les escoles.
Els alumnes de Cicle Inicial de l'Escola Ferran Agulló de Molins de Rei van elaborar un vídeo anomenat La rateta amb el programa Movie Maker i el van penjar al YouTube.
Avaluar
Comentar en un blog :
A partir del blog que vam crear hem d’anar fent comentaris als diversos blogs dels nostres companys. Hem de comentar que en pensem de les seves publicacions i el que els hi falta per esmentar.
Tal i com podem veure en el  Blog de l'Escola Mossèn Cinto els alumnes, mestres i les famílies fan comentaris sobre les diferents entrades del blog. D'aquesta manera la família pot veure en el blog el que fan els seus fills i donar la seva opinió. L’escola i els pares estan en “contacte online” i l’escola mitjançant els comentaris sap l’opinió dels pares.
Avaluar
Publicar :
Amb el blog que vam crear a GITIC vaig fent entrades explicant les diverses activitats que fem a GITIC i COED. En les entrades hem de fer tres passos: definició, ampliació i una reflexió.
Hi ha escoles que tenen un blog i van publicant entrades sobre el que van aprenent. Un exemple és el blog de l'Escola la Closa que com a exemple podem veure que han fet una entrada sobre els inventors en el qual expliquen el que han treballat i han après sobre Newton.
Analitzar
media clipping: és a dir recopilar informació de mitjans.
A GITIC hem après a treballar amb el google Reader.
És una eina que permet redireccionar en una mateixa pàgina totes les novetats dels teus blocs i webs perquè no es perdi el temps navegant per la Xarxa.
Les escoles poden fer subscripcions conjuntes tota la classe sobre temes que estiguin treballant.
Aplicar
Pujar arxius a un servidor :
Quan vaig elaborar el vídeo que vaig fer amb Movie Maker sobre Albert Om vaig haver de pujar-lo al YouTube perquè d’aquesta maner el podia adjuntar al meu blog.
Hi ha una gran nombre d'escoles que fan diferents vídeos i els pengen a YouTube. Com podem veure l'escola Els Pins de Castelldefels han pujat un vídeo en el qual alumnes de primer i segon de primària representen una obra de teatre a la classe d'angles.
Aplicar
Jugar:  
El Jorge ens va ensenyar el funcionament de l’Scratch i desprès cadascú va crear el seu propi joc.
Els nens mitjançant aquest joc aprenen d’una forma dinàmica i divertida. Els nens tenen uns reptes i uns objectius, han de crear una seqüència a veure si funciona o no funciona. Han de ser creatius i fan un aprenentatge entre tots ja que s’han de posar d’acord, intercanviar idees...etc
Fa que pensin i utilitzin la lògica.
per exemple podem veure l' Scratch de l'escola Projecte
Entendre
Twittering” (utilitzar el Twitter)
El twitter és una xarxa d’informació que permet conectar-se a assumptes d’interès.
A GITIC vam crear un compte de twitter i vam crear un grup #giticn12 en el qual anàvem fent diferents comentaris sobre diverses activitats.
Té un simple funcionament i fa possible que els nens segueixin portals i persones que continuament aporten informació interessant. Això fa que els nens  aprenguin d’una manera dinàmica i indirecta.
Els docents poden crear grups virtuals que en formin part els diferents alumnes de manera que puguin compartir els uns amb els altres informacions d’interès. Ja siguin imatges, vídeos, presentacions, comentaris..
Per exemple: Twitter escola  Sadako
Recordar
“Googling” (fer recerques al google)
Hem cercat definicions i fotografies del Google per fer unes bones definicions als diferents apartats del blog i elaborar diferents vídeos i treballs. Com per exemple el treball d’Identitat i Territori i el de Publicació Digital.
Cal que les escoles ensenyin als alumnes a cercar informació utilitzant les TIC. Cal que els mestres els hi ensenyin a fer cerques a Google. A més a més cal que els hi expliquin als alumnes que vivim en una societat en la qual tenim a l'abast molta informació i no tota la que trobem a Internet és certa i cal saber trobar fonts fiables.
Recordar
Participar en una xarxa social (social bookmarking)
Ens vam donar d’alta de diferents xarxes socials com per exemple twitter, facebook...
Edmodo és una xarxa social ideada per i per l'educació escolar. És una plataforma en la qual es poden registrar menors i és una manera d'anar coneixent el que són les xarxes socials.
És una pàgina privada per alumnes i professors, de manera que els estudiants per registrar-se necessiten un codi que els hi ha de facilitar el professor. L' accés no és lliure, els nens que es registrin nomes podran accedir als continguts de del grup al qual pertanyen.


Reflexió: 

Fer aquest treball sobre la taxonomia, ha servit per  donar-nos compte del que estem aprenent  i que té una gran relació amb les assignatures que engloben el mòdul de Processos i Contextos educatius II, és a dir coed i gitic La taxonomia de bloom és un procés en el qual es desenvolupa l'aprenentatge de l'alumne i en aquest cas ho podem veure mitjançant exemples: amb el Google Drive fem la funció de crear, avaluar, analitzar, aplicar, comprendre i recordar. Amb el prezi  fem la funció de crear, avaluar,analitzar i aplicar. I amb el movie maker  crear i aplicar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario