jueves, 27 de diciembre de 2012

CONCLUSIÓ final de Mòdul

Ha arribat el final de semestre i es dóna per finalitzat el mòdul format per l'assignatura de Comunicació Oral Escrita i Digital i la de Gestió de la Informació i TIC.

La finalitat d'aquest bloc era recollir les diferents activitats que hem fet  i anar-les complementant i relacionant amb els apunts presos a classe i ampliacions. Cada entrada ha de constar de tres parts: la definició, l'ampliació i la reflexió.
En aquest bloc es pot veure tot el que hem fet a les classes de COED i GITIC des del primer dia de curs fins ara.
Espero que a tots aquells que heu visitat el meu bloc us hagi servit de gran ajuda!
 
Primerament parlaré de l'assignatura de COED, explicaré les diferents entrades que he elaborat i l'estructura que segueixen cadascuna d'elles.

1. Descripció
En aquesta entrada com a part teòrica he fet una breu definició , he explicat els diferents tipus de descripció i l'estructura que han de seguir els textos descriptius. Fent referència a la part pràctica he explicat les 3 activitats que vam fer a classe per treballar la descripció : el vídeo d'Estrella Damm,  les imatges de la poesia visual de Joan Brossa i per últim les 4 cançons. Aquestes les podreu escoltar clicant sobre el nom de la cançó.
A més a més he penjat la descripció d'un company de classe i la fotografia de" qui ets tu".

2. Les claus per a una bona comunicació
En aquesta entrada he relacionat tres temes que hem treballat a COED: les habilitats lingüístiques,  el codi oral o codi escrit i les característiques del text.
Primerament parlo de les 4 habilitats lingüístiques, explicant la teoria dels apunts presos a classe i fent una ampliació.  Seguidament trobem el codi oral i el codi escrit on explico les diferències dels dos codis a partir de les característiques contextuals i textuals mitjançant dos quadres. I finalment trobem les propietats/característiques del text on explico les descriptives i les prescriptives amb la teoria de classe i una bona ampliació.

3.Un bon comunicador
En aquesta entrada explico com ha de ser un bon comunicador, és a dir les característiques i requisits que es necessiten per arribar a ser un bon orador. Explico l'activitat que vam fer que consistia en dir qui era per a nosaltres un bon comunicador i seleccionar 3 o 4 característiques . Desprès ho posàvem en comú a classe i finalment acabàvem obtenint les principals característiques que ha de tenir un bon comunicador.
Aquesta entrada la he relacionat amb “Com parlar be en públic” ja que és un llibre teòric que explica les tècniques i consells per parlar d'una forma correcte en públic.
He relacionat aquestes dues activitats de classe ja que les dues expliquen la teoria de com ser un bon orador.

4.Posant en pràctica com ser un bon comunicador.
En aquesta entrada hi explico la recitació de la poesia i l'exposició oral d'identitat i territori. He relacionat aquestes dues entrades, ja que aquestes activitats parlen sobre activitats fetes a classe  mitjançant la teoria que havíem après anteriorment.

Per anar finalitzant, dir que ha sigut una assignatura molt útil ja que he après molt. M'agradaria donar les gràcies a la Imma, la professora de COED, ja que ha fet unes classes interessants i dinàmiques i ha fet que tingui interès en l'assignatura.
Aquesta assignatura m'ha ajudat durant el semestre a perdre la por a parlar en públic. He vist una gran millora en mi des de principi de curs fins ara,i tot això gràcies a aquesta assignatura. Hem treballat molt l'expressió oral mitjançant la teoria i diverses activitats. Per exemple el llibre de ”Com parlar be en públic” que és un recull de tècniques i consells per arribar a ser un bon orador. També a través de diverses activitats com per exemple el treball d'Identitat i territori, qui ets tu i la recitació d'una poesia. A més a més també vam fer el treball de Publicació Digital que consistia en seguir, per diverses xarxes socials, una persona que per nosaltres fos un bon comunicador i després fer una exposició oral argumentant el perquè era un bon comunicador. A  l'haver treballat la teoria a classe ha fet que estigui més segura de mi mateixa a l'hora de parlar en públic i de fer les diferents activitats, ja que la teoria m'ha sigut un referent per saber que havia de fer i que no, quan parlés en públic.
 
Les entrades que estan més elaborades i n'estic més satisfeta són:

 
He trobat molt interessant l'assignatura de GITIC. He après a utilitzar programes i eines que fins ara no sabia utilitzar o inclús no sabia que existien. M'hagués anat molt bé que m'haguessin ensenyat tots aquests programes i eines anys enrrere ja que són molt útils i pràctics. M'hagués sigut de gran utilitat saber utilitzar el Google Drive perquè he pogut comprovar que és molt útil a l'hora de treballar en grup. També m'hagés sigut de gran ajuda saber fer un índex automàtic i saber utilitzar el programa cmap tools per fer esquemes de forma ràpida i senzilla. També utilitzar el prezi per les presentacions i utilitzar diversos marcadors socials.
M'han agradat molt les classes que hem fet d'aquesta assignatura perquè he après moltes coses noves i interessants i he après a aplicar-les en l'àmbit educatiu.
Finalment donar les gràcies al Jorge per les seves explicacions i la seva ajuda.

Per concloure aquest bloc adjunto un mapa conceptual elaborat a la classe de GITIC que representa de forma clara el que hem treballat en aquesta assignatura.


Per últim dir que això no és un adéu, sinó un fins aviat!

martes, 25 de diciembre de 2012

Competències del mestre en relació a l'ús de les tecnologies


A la classe de GITIC hem parlat sobre les competències de la UNESCO i les de la ITSE i hem fet una presentació amb el Google Drive que més endavant podreu veure. Abans però m'agradaria fer una breu introducció per contextualitzar-nos.

Actualment, al segle XXI, vivim en una societat on estan molt presents les noves tecnologies. Per aquest motiu cal que tant els nens com els adults i especialment els docents, adquireixin diverses competències relacionades amb l’ús de les TIC. A continuació adjunto una presentació que explica les competències del mestre en relació a l’ús de les tecnologies.   A més a més explica de forma sintetitzada les competències de la UNESCO i de la ISTE
Reflexió:

Actualment vivim en una societat on estan molt presents les noves tecnologies. Per aquest motiu cal que l'escola estigui adaptada a la societat i tingui docents ben formats que tinguin un bon coneixement de les TIC. És important que els docents en tinguin coneixement ja que aquests són els encarregats d'ensenyar als nens tot el que saben sobre les TIC; d'aquesta manera si els docent estan ben formats i al corrent de les noves tecnologies faran que els nens arribin a adquirir un bon coneixement de les TIC i s'arribin a adaptar a la societat tecnològica.

Taxonomia de Bloom per a l’era digital

La Taxonomia de Bloom (original) va ser creada l'any 1950 per Benjamin Bloom, per estructurar i entendre el procés d’aprenentatge. L’any 2001 Lorin Anderson va publicar la Taxonomia revisada de Bloom, la qual feia alguns canvis a la Taxonomia original. Aquestes dues contenen elements cognitius com ara mètodes o eines que compleixen una funció però no s'apliquen en activitats dins de l'aula i utilitzen les TIC només com a mitjans. El professor Andrew Churches tenia com a objectiu complementar la Taxonomia revisada de Bloom en quant a l’ús de les TIC i d’aquí sorgeix la Taxonomia de Bloom Digitalitzada. Aquesta no limita el seu estudi a l’àmbit cognitiu, sinó que té en compte que és el procés o la qualitat d’acció el que defineix el nivell cognitiu.
La taxonomia cognitiva de Bloom, classifica les operacions cognitives en sis nivells de complexitat creixent (recordar, entendre, aplicar,analitzar, avaluar i crear) aquesta permet conèixer i desenvolupar diferents processos educatius per arribar a dalt de tot de la piràmide (crear). Amb les TIC s'han produït alguns efectes sobre aquesta taxonomia. Segueixen sent 6 nivells però en aquests s' incorporen els fets digitals.

Habilitats de pensament
Les habilitats de pensament són fonamentals, ja que aquestes una vegada s'adquireixen es mantindran amb els estudiant tota la vida. Estan enfocades per portar els estudiants de les Habilitats del Pensament d'Ordre Inferior (LOTS) cap a les Habilitats de Pensament d'Ordre Superior (HOTS).
En el s.XXI el docent ha de motivar l'aprenentatge dels estudiants, facilitan-los la construcció sobre la base de recordar coneixement i entendre'l per portar-los a aplicar i utilitzar habilitats, analitzar i avaluar processos, resultats i conseqüències, i elaborar, crear i innovar.
Recordar allò aprés és el més baix dels nivells de la taxonomia, però és fonamental per l'aprenentatge. Recordar no necessariament ha de ser una activitat independent, i es reforça si s'aplica en activitats d'ordre superior.

1. Recordar s'evidencia quan s'utilitza la memòria per produir definicions, fets o llistats o recuperar material.
La clau per aquest element de la taxonomia en medis digitals és la recuperació de material. L'augment en la cantitat d'informació significa que és impossible per l'estudiant i docent intentar recordar tot el coneixement.
2. Entendre: és establir relacions i construir significats a partir de diferents tipus de funcions, ja estiguin escrites o gràfiques.
La comprensió construeix relacions i uneix coneixements. Els estudiants entenen processos i conceptes i poden explicar-los o descriure'ls.
3. Aplicar: És l’habilitat o capacitat d'utilitzar el coneixement adquirit i après a alguna situació o problema que es presenti.
Això pot incluir l'aplicació de regles, mètodes, conceptes, principis, lleis...
4. Analitzar: És descomposar en parts materials o conceptes i determinar com aquests es relacionen o s' interrelacionen entre si amb una estructura completa i amb un propòsit determinat.
5. Avaluar: És fer judicis en base a criteris i estànders utilitzant la comprovació i la crítica.
6. Crear: És juntar els elements per formar un tot coherent i funcional; generar, planejar o produir per reorganitzar elements en un nou patró o estructura.


Taula comparativa

VERB
ACTIVITATS GITIC
ACTIVITATS ESCOLA
Crear
Creació d’un Blog :
A GITIC vàrem crear un blog on anem publicant entrades de les diverses activitats fetes a COED i GITIC.
Adjunto l’enllaç del meu  blog personal
A les escoles tan els nens com els docents utilitzen blocs per plasmar els coneixements, fer recomanacions de llibres, enllaços, notícies, fotografies.. Per exemple tenim el blog de l’escola Gravi
Crear
Vídeo:
Vàrem fer un vídeo sobre un bon comunicador (Albert Om) utilitzant el Movie Maker. Vam aprendre a extreure la veu d’un vídeo i baixar-la en mp3 i combinar-ho amb diverses fotografies. També vam aprendre a adjuntar diversos vídeos.
La elaboració de vídeos té una gran utilitat didàctica a les escoles.
Els alumnes de Cicle Inicial de l'Escola Ferran Agulló de Molins de Rei van elaborar un vídeo anomenat La rateta amb el programa Movie Maker i el van penjar al YouTube.
Avaluar
Comentar en un blog :
A partir del blog que vam crear hem d’anar fent comentaris als diversos blogs dels nostres companys. Hem de comentar que en pensem de les seves publicacions i el que els hi falta per esmentar.
Tal i com podem veure en el  Blog de l'Escola Mossèn Cinto els alumnes, mestres i les famílies fan comentaris sobre les diferents entrades del blog. D'aquesta manera la família pot veure en el blog el que fan els seus fills i donar la seva opinió. L’escola i els pares estan en “contacte online” i l’escola mitjançant els comentaris sap l’opinió dels pares.
Avaluar
Publicar :
Amb el blog que vam crear a GITIC vaig fent entrades explicant les diverses activitats que fem a GITIC i COED. En les entrades hem de fer tres passos: definició, ampliació i una reflexió.
Hi ha escoles que tenen un blog i van publicant entrades sobre el que van aprenent. Un exemple és el blog de l'Escola la Closa que com a exemple podem veure que han fet una entrada sobre els inventors en el qual expliquen el que han treballat i han après sobre Newton.
Analitzar
media clipping: és a dir recopilar informació de mitjans.
A GITIC hem après a treballar amb el google Reader.
És una eina que permet redireccionar en una mateixa pàgina totes les novetats dels teus blocs i webs perquè no es perdi el temps navegant per la Xarxa.
Les escoles poden fer subscripcions conjuntes tota la classe sobre temes que estiguin treballant.
Aplicar
Pujar arxius a un servidor :
Quan vaig elaborar el vídeo que vaig fer amb Movie Maker sobre Albert Om vaig haver de pujar-lo al YouTube perquè d’aquesta maner el podia adjuntar al meu blog.
Hi ha una gran nombre d'escoles que fan diferents vídeos i els pengen a YouTube. Com podem veure l'escola Els Pins de Castelldefels han pujat un vídeo en el qual alumnes de primer i segon de primària representen una obra de teatre a la classe d'angles.
Aplicar
Jugar:  
El Jorge ens va ensenyar el funcionament de l’Scratch i desprès cadascú va crear el seu propi joc.
Els nens mitjançant aquest joc aprenen d’una forma dinàmica i divertida. Els nens tenen uns reptes i uns objectius, han de crear una seqüència a veure si funciona o no funciona. Han de ser creatius i fan un aprenentatge entre tots ja que s’han de posar d’acord, intercanviar idees...etc
Fa que pensin i utilitzin la lògica.
per exemple podem veure l' Scratch de l'escola Projecte
Entendre
Twittering” (utilitzar el Twitter)
El twitter és una xarxa d’informació que permet conectar-se a assumptes d’interès.
A GITIC vam crear un compte de twitter i vam crear un grup #giticn12 en el qual anàvem fent diferents comentaris sobre diverses activitats.
Té un simple funcionament i fa possible que els nens segueixin portals i persones que continuament aporten informació interessant. Això fa que els nens  aprenguin d’una manera dinàmica i indirecta.
Els docents poden crear grups virtuals que en formin part els diferents alumnes de manera que puguin compartir els uns amb els altres informacions d’interès. Ja siguin imatges, vídeos, presentacions, comentaris..
Per exemple: Twitter escola  Sadako
Recordar
“Googling” (fer recerques al google)
Hem cercat definicions i fotografies del Google per fer unes bones definicions als diferents apartats del blog i elaborar diferents vídeos i treballs. Com per exemple el treball d’Identitat i Territori i el de Publicació Digital.
Cal que les escoles ensenyin als alumnes a cercar informació utilitzant les TIC. Cal que els mestres els hi ensenyin a fer cerques a Google. A més a més cal que els hi expliquin als alumnes que vivim en una societat en la qual tenim a l'abast molta informació i no tota la que trobem a Internet és certa i cal saber trobar fonts fiables.
Recordar
Participar en una xarxa social (social bookmarking)
Ens vam donar d’alta de diferents xarxes socials com per exemple twitter, facebook...
Edmodo és una xarxa social ideada per i per l'educació escolar. És una plataforma en la qual es poden registrar menors i és una manera d'anar coneixent el que són les xarxes socials.
És una pàgina privada per alumnes i professors, de manera que els estudiants per registrar-se necessiten un codi que els hi ha de facilitar el professor. L' accés no és lliure, els nens que es registrin nomes podran accedir als continguts de del grup al qual pertanyen.


Reflexió: 

Fer aquest treball sobre la taxonomia, ha servit per  donar-nos compte del que estem aprenent  i que té una gran relació amb les assignatures que engloben el mòdul de Processos i Contextos educatius II, és a dir coed i gitic La taxonomia de bloom és un procés en el qual es desenvolupa l'aprenentatge de l'alumne i en aquest cas ho podem veure mitjançant exemples: amb el Google Drive fem la funció de crear, avaluar, analitzar, aplicar, comprendre i recordar. Amb el prezi  fem la funció de crear, avaluar,analitzar i aplicar. I amb el movie maker  crear i aplicar.

domingo, 23 de diciembre de 2012

Les TIC / TAC a l'aula

Avui, a la classe de GITIC, hem parlat sobre les TIC/ TAC  a l'aula.

TIC  (Tecnologia de la Informació i Comunicació) 
TAC (Tecnologia de l'Aprenentatge i la Col·laboració)
 
Hem treballat l'evolució dels diferents tipus d'us que tenen els ordinadors dins l'aula. Hi ha 4 maneres: l'ordinador com a mestre, l'ordinador com alumne, l'ordinador com a laboratori i l'ordinador com una eina per treballar. A continuació us ho explicaré de forma més detallada:
 
Diverses concepcions:
 
1. L’ordinador com a mestre: instrucció 

L’any 1970 els mestres explicaven un temari i desprès feien preguntes als diferents alumnes; si aquests donaven la resposta correcta volia dir que tenien assimilat el temari, de manera que el mestre podia avançar amb la lliçó següent. Amb la incorporació de les TIC a les aules, es van adonar que això també ho podia fer un ordinador; de manera que van voler que l’ordinador fes el paper de mestre; que l’ordinador expliqués el temari i després els nens fessin unes activitats que l’ordinador avalués. Haurien de respondre unes preguntes i si els alumnes les encertessin podrien anar avançant. Aquesta opció finalment es va rebutjar.
Tot i així actualment a les escoles ens trobem que els alumnes utilitzen l’ordinador com una eina instructiva;  per exemple,en el Zonaclic trobem un programa que pregunta la teoria sobre les comarques.

2. L’ordinador com alumne: constructivisme 
Més endavant es va veure que l’actitud del nen fent aquestes activitats era molt passiva i es va passar al constructivisme. Té la finalitat que el nen aprengui coneixements relacionats amb l’entorn, els altres alumnes, medi....Va representar un salt molt important ja que el nen no només escolta sinó que té un paper més actiu, el nen imagina, crea, interactua i ensenya coses a l’ordinador. D’aquesta manera aprèn a enraonar i a donar resposta davant problemes.
Va tenir molt èxit, i ara en l’actualitat també en té. Un exemple pot ser el programa Scratch.
 
3. L’ordinador com a laboratori:
El nen disposarà d'unes eines que li permetran fer experiments. Ex: no aprèn el procés de creixement de les plantes teòricament sinó a base que ell regui la planta o  la deixi de regar observarà que és el que passa;  d'aquesta manera, a través de l’experimentació, aprendrà. El nen fa un aprenentatge amb la descoberta;  això provoca que el nen s’enrecordi molt més del creixement de les plantes que no pas llegint el llibre de text.

4. L'ordinador com a eina de treball
El mestre fa la classe, explica la teoria, ensenya, argumenta etc. i quan els nens ja han assolit els conceptes utilitzen l’ordinador per practicar els coneixements prèviament explicats pel mestre.
Per exemple permet al nen crear textos, àudios, imatges, publicar coses a la xarxa... Tot el que hem treballat a l’assignatura de GITIC fins ara.

Per complementar la teoria us adjuntaré l'activitat que vam realitzar la meva companya Cris i jo. L'activitat consistia en crear una diapositiva presentant una proposta d'us de les TIC/TAC que es trobessin en alguna de les webs citades. Com per exemple: Edu365 i Xtec .


Reflexió:
 
La sessió que hem fet avui a GITIC l'he trobat molt interessant ja que he pogut aprendre  l'evolució de l'ús que tenen els ordinadors dins l'aula, cosa que fins ara no sabia.
L'activitat que hem fet seguidament després de la teoria m'ha semblat molt interessant ja que hem pogut veure a partir de diferents enllaços diferents propostes de les TIC/TAC que poden utilitzar els alumnes tant a l'aula com en estones d'oci.  

sábado, 1 de diciembre de 2012

Posant en pràctica com ser un bon comunicador

A la classe de COED després d'haver treballat la teoria per arribar a ser un bon comunicador vam fer activitats per posar a la pràctica la teoria. A la classe de COED vàrem fer una recitació i a més a més vam fer dues exposicions modulars. La de Identitat i territori, en parelles i la de Públicació Digital que la vam fer en grups.

Recitació

A la classe de COED amb la Imma vam fer les recitacions, jo vaig recitar la poesia Excelsior de Joan Maragall.

Excelsior va ser publicat el 1895 i figurava com epíleg dins del recull "Poesies" .
Maragall expressa en aquest poema el seu punt d'inconformisme vital que ens ha de permetre no caure en posicions acomodades que ens impedeixin tenir uns ideals pels quals treballar i lluitar constantment.
Us adjunto a continuació la poesia:EXCELSIOR
 
 Vigila, esperit, vigila,
no perdis mai el teu nord,
no et deixis dur a la tranquil.la
aigua mansa de cap port.
 
Gira, gira els ulls enlaire,
no miris les platges roïns,
dóna el front en el gran aire,
sempre, sempre mar endins.
Sempre amb les veles suspeses,
del cel al mar transparent,
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.
Fuig-ne de la terra immoble,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mar, al gran mar noble;
sempre, sempre mar endins.

Fora terres, fora platja,
oblida't de ton regrés:
no s'acaba el teu viatge,
no s'acabarà mai més.Joan Maragall

Una vegada feta la recitació de la poesia ens hem de fer una autoavaluació tenint en compte diversos aspectes.


Elecció del text
Jo considero que el text que vaig escollir tenia una extensió i un grau de complexitat correcte.
Expressió oral
L’expressió oral va ser força correcte. Vaig tenir un bon to de veu però la postura l’hauria de millorar ja que vaig estar massa estàtica.
  Mirada
Quan recitava la poesia vaig pensar molt en no centrar la meva mirada en un punt fixe, sinó dirigir la mirada als diferents oients del públic i crec que aquest aspecte el vaig fer força bé.
  Veu
 Vaig utilitzar un bon to de veu, alt clar i entenedor.
  Postura
Quant a la postura jo crec que era correct;, estava amb el cos recte sense fer la barca ni moviments estranys però era una postura estàtica i això ho hauria de millorar.
  Gesticulació
Els nervis em van bloquejar i vaig mantenir una postura estàtica, no vaig fer cap gesticulació amb el cos. No ho vaig tenir en compte i és important ja que la postura i la gesticulació transmeten molt a l'oient.
  Control dels nervis
Al començar el poema estava molt nerviosa pel fet d'haver de parlar en públic, a mesura que anava recitant el poema anava controlant cada cop més els nervis.
  Altres
Els nervis em van fer una mala jugada, ja que jo em sabia tot el poema molt bé i els nervis van fer que en algun moment puntual se m'oblides una paraula.

Identitat i territori
En el mòdul de Processos i Contextos Educatius II vam haver de fer un treball anomenat Identitat i Territori. El treball era en parelles i jo el vaig fer amb la meva companya Maria Vilàs. El treball havia d'estar relacionat tant amb GITIC com amb COED. Amb l'assignatura de COED havíem de tenir en compte escollir un tema que estigués relacionat amb l'identitat i el territori. També a l'hora de fer l'exposició oral sobre el tema havíem de tenir en compte les normes i consells que apareixien al llibre de "Com parlar bé en públic". Relacionat amb l'assignatura de GITIC havíem de crear un prezi i havíem d'elaborar un bon suport digital i tecnològic.

Nosaltres vam fer el treball sobre l'Inconscient, ja que tot i ser un món molt desconegut forma part de nosaltres i té una gran influència en el nostre pensament i en la nostra manera de veure el món.
El nostre treball està estructurat en diferents parts: Primerament trobem l'explicació de la teoria psicoanalista de Freud, on hi expliquem els tres sistemes (el conscient, preconscient i inconscient) i les tres instàncies (el jo, superjò i allò) En segon lloc mitjançant un exemple demostrem que dibuixant una casa podem analitzar la personalitat d'una persona. I finalment acabem amb les conclusions.

A continuació podreu veure la presentació del nostre treball identitat i territori:Publicació Digital
 
La nostra exposició oral del treball de Publicació digital anava sobre el bon comunicador Albert Om. Aquest treball consistia en cercar informació i fer un seguiment d'Albert Om per les diferents xarxes socials per demostrar que era un bon comunicador.Vam seguir-lo pel facebook, twitter, .. i els dos programes que ell hi participava que era el Club i el Convidat. A continuació us faré una petita pinzellada.
 
1. TWITTER
L’Albert Om no utilitza gairebé res el seu twitter personal @albert_om11, ja que les seves últimes publicacions o tuits no es renoven des del desembre de 2011. Amb aquest compte de twitter, l’Albert en total ha escrit quatre tuits en els quals explica que aquest compte personal no és el twitter oficial i on també explica que gairebé no fa ús d’aquesta xarxa social. Tot i així, podem veure la gran audiència que li persegueix, ja que amb tan sols quatre tuits té 3.541 seguidors.
Una de les raons per les que l’Albert Om pot tenir abandonat el seu twitter personal, és que utilitza el twitter del programa “El Convidat” per escriure directament des d’aquí. Aquest compte té una mitja de 4 tuits diaris, en els quals l’Albert incita a tots els seus seguidors a veure el programa amb frases com per exemple: 5 minuts i engeguem!!!!!; o també resumeix de manera molt breu el que es donarà en el programa d’aquell dia, etc.En la nostra opinió, podem utilitzar l’eina del twitter, entre d’altres, per argumentar que és un bon comunicador. Principalment és un gran atraient de l’audiència amb frases com les que hem mencionat anteriorment o també utilitzant fotografies en la majoria dels seus tuits; mostra una actitud positiva en tots els seus tuits; a més pensem que en les seves publicacions és molt clar, breu i precís i, escriu allò necessari perquè els seguidors ho llegeixin i ho captin de manera ràpida.
2. BLOG
L’Albert Om utilitza el seu bloc per a explicar els capítols del programa “El convidat”. Els explica després que s’hagin projectat a la televisió, i juntament amb l’explicació del capítol, ens hi deixa el vídeo per a poder visualitzar-lo directament des del seu bloc.A través d’aquest bloc, pots accedir al seu compte de Twitter i de Facebook.
Considerem que aquest bloc li és de molta utilitat, ja que li serveix per expressar tot el que ha sentit durant el programa. També és una de les eines a través de les quals podem veure que és un bon comunicador, degut a que s’expressa amb claredat i de manera ordenada. El seu bloc és atractiu en quant a les imatges i colors utilitzats, i també en quant a l’ordenació de temes i conceptes.
 
3. EL CLUB
L’Entrevista: es tracta d’un espai del programa on Albert Om conversa amb diferents personatges del panorama actual.
Om enllaça l’espai amb l’espai interior mitjançant una breu introducció que serveix per presentar el convidat. En aquest instant capta l’atenció del públic sovint explicant experiències personals o situacions quotidianes que acosten el presentador al públic. Això el converteix en una figura propera i familiar.
Actua amb gran naturalitat, mostrant confiança i seguretat, i emfatitza el seus missatges amb la gesticulació i els canvis de to de veu.
Tot i ser molt prudent i mantenir sempre l’objectivitat, sap dirigir la conversa per tal de tractar els punts que l’interessen i acostuma a concloure l’entrevista amb un pregunta final amb un to d’humor.
*Quan fa de moderador sap imposar-se sense recórrer a una actitud autoritària ni necessitat d’alçar la veu. S’ajuda de la gesticulació per mantenir l’ordre.

4. EL CONVIDAT
El convidat és un programa de televisió d'entreteniment emès per TV3. En cada programa l'Albert és el convidat d'una persona durant tot un cap de setmana. El presentador segueix l'amfitrió a tot arreu on va i per uns dies es converteix en la seva ombra; aquest li explica què fa cada dia i junts fan un repàs a la seva vida.
Albert Om abans d'anar com a convidat a les diverses cases o a fer una entrevista, s'informa sobre la vida personal i professional de l’entrevistat. Sempre mostra una actitud respectuosa i amable davant els receptors i oients. Es caracteritza per la seva naturalitat, sempre sap què preguntar i quan fer-ho i mai ho fa de manera forçada. Una de les seves principals virtuts és que sap captar l’atenció del públic.Al començar el programa fa una introducció on respon les 4 qüestions principals i explica les idees principals i els objectius. Fa referència a la resposta qui? On? Quan? I perquè? Estructura el capítol realitzant preguntes en funció del moment, sabent trobar sempre la pregunta adequada. Per tancar el programa fa una pregunta final a mode de conclusió.


 

 
Reflexió:

L' activitat que hem fet a la classe de COED de recitar una poesia en veu alta davant d'un públic m'ha sigut de gran ajuda per anar perdent poc a poc la por de parlar en públic.
Aquesta activitat que hem fet la podem relacionar amb el llibre de com parlar bé en públic ja que ens dóna estratègies, recomanacions i tècniques per parlar bé en públic. També podem relacionar-ho amb la classe de coed que vam fer sobre el bon comunicador en la qual havíem d'aportar a classe diferents característiques que havien de tenir un bons comunicadors. 
En sabíem les estratègies i característiques de forma teòrica, i aquesta activitat ha sigut una oportunitat per poder dur-les a la pràctica.

Les activitats d'Identitat i territori i la Publicació Digital a l'hora de fer la exposició oral com era en parelles o en grup no estava tan nerviosa; a més a més en aquesta presentació oral havíem d'utilitzar un suport tecnològic (en el nostre cas un prezi) que ha fet que em sentís més segura i còmoda durant l'exposició.

Em va semblar més difícil l'activitat de la poesia, ja que havies de memoritzar la poesia i alhora estar pensant en moure el cos, gesticular, ser expressiva... En canvi l'exposició d'identitat i territori era sobre un tema escollit per nosaltres, pel qual teniem interès, i això va fer que tinguéssim més ganes de fer l'exposició. A més a més un altre avantatge és que no ens havíem de memoritzar el que havíem de dir i comptàvem amb un suport digital que em donava  tranquil·litat, ja que servia de guia durant l'exposició.

Finalment dir que aquestes activitats m'han servit de gran ajuda per anar perdent poc a poc la por a parlar en públic.