domingo, 23 de diciembre de 2012

Les TIC / TAC a l'aula

Avui, a la classe de GITIC, hem parlat sobre les TIC/ TAC  a l'aula.

TIC  (Tecnologia de la Informació i Comunicació) 
TAC (Tecnologia de l'Aprenentatge i la Col·laboració)
 
Hem treballat l'evolució dels diferents tipus d'us que tenen els ordinadors dins l'aula. Hi ha 4 maneres: l'ordinador com a mestre, l'ordinador com alumne, l'ordinador com a laboratori i l'ordinador com una eina per treballar. A continuació us ho explicaré de forma més detallada:
 
Diverses concepcions:
 
1. L’ordinador com a mestre: instrucció 

L’any 1970 els mestres explicaven un temari i desprès feien preguntes als diferents alumnes; si aquests donaven la resposta correcta volia dir que tenien assimilat el temari, de manera que el mestre podia avançar amb la lliçó següent. Amb la incorporació de les TIC a les aules, es van adonar que això també ho podia fer un ordinador; de manera que van voler que l’ordinador fes el paper de mestre; que l’ordinador expliqués el temari i després els nens fessin unes activitats que l’ordinador avalués. Haurien de respondre unes preguntes i si els alumnes les encertessin podrien anar avançant. Aquesta opció finalment es va rebutjar.
Tot i així actualment a les escoles ens trobem que els alumnes utilitzen l’ordinador com una eina instructiva;  per exemple,en el Zonaclic trobem un programa que pregunta la teoria sobre les comarques.

2. L’ordinador com alumne: constructivisme 
Més endavant es va veure que l’actitud del nen fent aquestes activitats era molt passiva i es va passar al constructivisme. Té la finalitat que el nen aprengui coneixements relacionats amb l’entorn, els altres alumnes, medi....Va representar un salt molt important ja que el nen no només escolta sinó que té un paper més actiu, el nen imagina, crea, interactua i ensenya coses a l’ordinador. D’aquesta manera aprèn a enraonar i a donar resposta davant problemes.
Va tenir molt èxit, i ara en l’actualitat també en té. Un exemple pot ser el programa Scratch.
 
3. L’ordinador com a laboratori:
El nen disposarà d'unes eines que li permetran fer experiments. Ex: no aprèn el procés de creixement de les plantes teòricament sinó a base que ell regui la planta o  la deixi de regar observarà que és el que passa;  d'aquesta manera, a través de l’experimentació, aprendrà. El nen fa un aprenentatge amb la descoberta;  això provoca que el nen s’enrecordi molt més del creixement de les plantes que no pas llegint el llibre de text.

4. L'ordinador com a eina de treball
El mestre fa la classe, explica la teoria, ensenya, argumenta etc. i quan els nens ja han assolit els conceptes utilitzen l’ordinador per practicar els coneixements prèviament explicats pel mestre.
Per exemple permet al nen crear textos, àudios, imatges, publicar coses a la xarxa... Tot el que hem treballat a l’assignatura de GITIC fins ara.

Per complementar la teoria us adjuntaré l'activitat que vam realitzar la meva companya Cris i jo. L'activitat consistia en crear una diapositiva presentant una proposta d'us de les TIC/TAC que es trobessin en alguna de les webs citades. Com per exemple: Edu365 i Xtec .


Reflexió:
 
La sessió que hem fet avui a GITIC l'he trobat molt interessant ja que he pogut aprendre  l'evolució de l'ús que tenen els ordinadors dins l'aula, cosa que fins ara no sabia.
L'activitat que hem fet seguidament després de la teoria m'ha semblat molt interessant ja que hem pogut veure a partir de diferents enllaços diferents propostes de les TIC/TAC que poden utilitzar els alumnes tant a l'aula com en estones d'oci.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario