viernes, 23 de noviembre de 2012

Un bon comunicador

En aquesta entrada veurem la part teòrica de com ser un bon orador.  En aquesta entrada parlaré sobre la competència comunicativa i trobeu dues activitats treballades a classe que les he posat a la mateixa entrada ja que he trobat una forta vinculació entre elles.

Estarà dividida en tres parts primerament parlarem sobre la competència comunicativa, en segon lloc les característiques que ha de tenir un bon comunicador i per últim parlaré sobre el llibre de  "Com parlar bé en públic".
 
Competència comunicativa
 
És la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la.
  •  L'adquisició d'aquesta competència ha d'estar relacionada amb l'experiència socia, les necessitats i motivacions i l'acció.
  • Aquesta competencia és integral ja que inclou actituds, valors i motivacions relacionades amb la llengua, les seves característiques i els seus usos.
  • La competència comunicativa es manifesta en els sistemes primaris i secundàris. Els primaris són els de la comunicació quotidiana (ex: una trucada telefònica, una carta..) i els sistemes secundàris són els de major elaboració i complexitat.

Components de la competència comunicativa
1. C. lingüística/gramatical: Fa referència al domini del codi lingüístic és a dir a nivell sintàctic, semàntic, fonètic, morfològic...

2. C. sociolingüística: Fa referència les regles socioculturals d'ús (s'ocupa de la situació comunicativa)

3. C. discursiva: Fa referència a l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos i produir i interpretar textos coherents i cohesionats.

4. C. estratègica: Fa referència a l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació.


Característiques que ha de tenir un bon comunicador
Hem parlat sobre les diferents característiques que havia de tenir un bon comunicador i havíem de dir qui era per nosaltres un bon comunicador.

Cadascu de la classe havia de triar una persona que per ella fos un bon comunicador, i anomenar 3 característiques. A classe hem posat en comú les diferents persones que ens semblaven que eren bons comunicadors i els diferents adjectius. L'objectiu d'aquesta activitat era tenir diverses característiques que ha de tenir el bon comunicador.
 Finalment hem acabat amb molts adjectius que ha de tenir un bon comunicador. Ara n'anomenaré alguns.


Què entenem per un bon comunicador?
Per mi un bon comunicador ha de tenir les següents característiques:
 
- Persona que s'expliqui amb claredat i tingui poder de convicció, és a dir, argumentació clara i senzilla
 - Ha de parlar amb un to de veu adequat
 - Que no tingui un to monòton
 - Que utilitzi un bon llenguatge no-verbal
 - Capacitat de cridar l’atenció dels espectadors

 - Ha de transmetre bones vibracions

 - Ser expressiu


 - Vocalitzar be

 - Atent al feedback del públic

 - Bon orador


 - Sentit de l'humor


 Per a mi un bon comunicador és Josep Guardiola, perquè té la majoria de les característiques que ha de tenir un bon comunicador

A més a més de parlar sobre les característiques que havia de tenir un bon comunicador, en una altre sessió de COED vàrem parlar sobre el llibre de Com parlar bé en públic. A continuació hi ha l'explicació.

Com parlar bé en Públic

Per l'assignatura de COED ens vam haver de llegir el llibre de “Com parlar bé en públic” escrit pels autors Joana Rubio i Francesc Puigpelat. Per aquells que volgueu saber la referència del llibre cliqueu aqui
Aquest llibre recollia diferents consells i tècniques per parlar d'una forma correcta en públic.
Des del meu punt de vista aquest llibre em serà de gran utilitat a l'hora de fer una exposició oral, ja que et facilita consells i tècniques per arribar a ser un bon orador.
Estic estudiant la carrera de magisteri, i és important que un mestre sàpiga parlar bé en públic, per això recomano aquest llibre a aquells que volen ser o són mestres i a tots aquells que hagin de fer un discurs.

A continuació m'agradaria fer una síntesi sobre els aspectes més rellevants del llibre que són necessaris per arribar a ser un bon orador.
Primerament el bon comunicador ha de transmetre la informació amb claredat, precisió i brevetat; és normal que tingui nervis, i ha d'intentar controlar-los i mostrar-se natural.
1. L’efecte "melic" que consisteix en que l’orador mentre parla està constantment mirant-se el melic, és a dir analitza i controla les seves sensacions.L’orador es pensa que és transparent i que tothom coneix el seu estat, però no és així ja que el públic el que veu és una certa tranquil·litat.

2. És normal estar nerviós (l’adrenalina)
L’orador no ha de procurar no estar nerviós, perquè és impossible. Ha d’acceptar que està nerviós i procurar mantenir els nervis sota control.
L’adrenalina té com a cosa negativa que l’orador estigui nerviós,  però a la vegada té com a cosa positiva que el seu cervell funcioni més de pressa.
Una bona manera de controlar els nervis és treient-li importància al discurs.

3. Una bona presentació: la millor garantia
Tenir una presentació ben preparada, ben estructurada i amb un bon guió farà augmentar la confiança de l’orador i disminuir el nerviosisme.

4.Experiència i pràctica: més autoconfiança
Per aprendre a parlar be en públic cal tenir criteris i tècniques bàsiques; és fonamental la pràctica, ja que només es pot aprendre a parlar en públic parlant-hi.

5. Alguns trucs pràctics
-       Arribar al lloc de discurs abans de començar
-       Abans de començar fer un cop d’ull a l’audiència
-       Que l’orador s’aixequi i faci algunes passes.
-       Respirar profundament i lentament abans de començar
-       Somriure, ja que relaxa
-       Dominar molt bé el principi i el final
-       Començar parlant a poc a poc
 
6. Recursos que em poden ajudar si em quedo en blanc
  • Reconèixer que ens hem equivocat sense donar explicacions ni demanar disculpes al públic
  • Repetir l’últim que s’ha dit amb altres paraules 
  • Formular una pregunta al públic
  • Saltar-se la part del discurs en la que t’has quedat atrapat i continuar la següent
  • Fer un resum del  que s’ha dit fins ara.
L'orador ha de tenir present que amb el cos es transmeten moltes coses i que la mirada, la gesticulació i la posició són de gran importància.
Un bon orador ha d'efectuar un guió on hi apareguin de forma sintetitzada les idees principals que vol transmetre durant el discurs ,sempre tenint en compte: l'objectiu que vol transmetre (el perquè) i el receptor del discurs (a qui).L'orador ha d'estar atent a la reacció del públic i ha de ser capaç d'adaptar el seu discurs en funció del feedback del públic, per tant destacar que s'ha de potenciar la capacitat d'improvisar.
El comunicador ha de tenir en compte l'estructura del discurs, que té tres parts ben diferenciades: la introducció, el desenvolupament i les conclusions. A l'hora de fer el discurs l’orador ha de tenir present que el públic no sempre té el mateix nivell d'atenció , per això ,si l'orador vol que el seu missatge sigui captat pel públic, l'ha de repetir al principi i al final de la presentació.
La presentació pot estar acompanyada per mitjans de suport audiovisuals que fan que el discurs sigui mes clar i amè.
Finalment vam fer un treball en grup en el qual havíem de dir deu característiques principals que sortissin al llibre i que trobéssim que per a nosaltres eren les més rellevants. A continuació us deixo el treball que vam fer amb el meu grup:

1. L'orador ha d'estar segur d'ell mateix i adoptar un to positiu per transmetre confiança al públic.
 
2. Una bona preparació és essencial per a fer un bon discurs.
3. És important tenir clar l'objectiu del discurs per poder-lo transmetre des del principi.
4. En l'estructura del discurs és molt important la introducció i la conclusió perquè es pronuncien en els moments de màxima atenció.
5. S'ha de tenir en compte el públic i anar modificant el discurs en funció de les seves reaccions.
 
6. És bo utilitzar exemples concrets perquè ajuden a la comprensió i assimilació de les idees i els conceptes.
7. Tot discurs ha de ser clar, breu i precís.
 
8. S'ha de parlar i gesticular sempre amb naturalitat donant peu a la improvisació quan sigui possible.
 
9. Hem de ser conscients del valor comunicatiu del llenguatge no verbal i aprofitar-lo adequadament.
10. Fer un ús correcte dels mitjans audiovisuals com a suport del nostre discurs.

A continuació us adjunto un vídeo que he trobat molt interessant sobre com comunicar-se bé en públic.


Reflexió:

L'activitat que vam fer a classe sobre el bon comunicador la vaig trobar molt interessant. Al principi vaig pensar que seria una activitat molt fàcil i que seria molt ràpid i senzill trobar diferents adjectius per caracteritzar  un bon orador. Quan vaig posar-m'hi ,em vaig adonar que no sabia dir gaires característiques, però ara gràcies a l'activitat que  vam fer a classe  en podria dir moltes.
Quan em van dir que ens havíem de llegir aquest llibre pensava que seria un llibre ple de teoria i que se'm faria pesat i llarg, però no ha sigut pas així.
Abans de llegir-me'l pensava que no em serviria per res, però estava molt equivocada. M'ha sigut molt útil perquè m'ha proporcionat eines i consells que cal tenir en compte a l'hora de fer un discurs. A partir d'ara quan hagi de fer una exposició oral o un discurs tindré en compte les diferents tècniques que s'explicaven al llibre, d’aquesta manera podré millorar la meva presentació.

Aquestes dues activitats que hem fet a classe de COED, tant la de saber les característiques que havia de tenir un bon comunicador, com la de llegir el llibre de "Com parlar bé en públic "m'han sigut de gran ajuda. Han sigut un referent per saber que havia de fer i que no quan jo parlava en públic. Al  treballar aquesta teoria a classe m'he sentit més segura a l'hora de fer les exposicions orals, ja que tenia present que havia de fer,de manera que les exposicions orals m'han sortit molt millor una vegada que ja em sabia la teoria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario